2.1 Kirjasinmuotoilut


Tehtävä 2.1

a) Avaa Word ja luo uusi asiakirja.
b) Kirjoita siihen kuvassa näkyvä teksti.
c) Muuta fonttityypiksi Tahoma.
d) Vaihda kappaleen fonttikooksi 18 pt.
e) Muuta kappaleen teksti kursiiviksi.
f) Muuta rehtorin tietojen fontiksi Arial 14 pt.
g) Lihavoi rehtorin nimi.
h) Muuta rehtori-sanan kirjainkoko isoiksi kirjaimiksi.
i) Tallenna työpöydälle nimellä SKO.