2.2 Lukusanat 0 – 30

0nolla
1yksi11yksitoista
2kaksi12kaksitoista
3kolme13kolmetoista
4neljä14neljätoista
5viisi15viisitoista
6kuusi16kuusitoista
7seitsemän17seitsemäntoista
8kahdeksan18kahdeksantoista
9yhdeksän19yhdeksäntoista
10kymmenen20kaksikymmentä


Kuuntele numerot ja sano ne ääneen:

Luvut 21 – 30

21kaksikymmentäyksi
22kaksikymmentäkaksi
23kaksikymmentäkolme
24kaksikymmentäneljä
25kaksikymmentäviisi
26kaksikymmentäkuusi
27kaksikymmentäseitsemän
28kaksikymmentäkahdeksan
29kaksikymmentäyhdeksän
30kolmekymmentä

Harjoittele 🙂Lisämateriaali