2.2 Yhteen- ja vähennyslasku

Voit käyttää apuna lukusuoraa.

Piirrä lukusuora vihkoon.

Yhteen- ja vähennyslaskuja voidaan laskea lukusuoran avulla.
Yhteenlaskussa (+) siirrytään lukusuoralla oikealle.
Vähennyslaskussa (-) siirrytään lukusuoralla vasemmalle.

Voit laskea laskut myös ilman lukusuoraa.

Samanmerkkiset luvut

  1. Laske itseisarvot yhteen.
  2. Vastauksen etumerkki on lukujen yhteinen etumerkki.
2 + 9 = 11Molemmat luvut ovat positiivisia.
-> Vastaus on positiivinen.
-2 – 9 = -11Molemmat luvut ovat negatiivisia.
-> Vastaus on negatiivinen.

Erimerkkiset luvut

  1. Vähennä itseisarvot toisistaan.
  2. Vastauksen etumerkki on sama kuin itseisarvoltaan suuremman luvun etumerkki.
9 – 4 = 5Positiivisen luvun (9) itseisarvo on suurempi.
-> Vastaus on positiivinen.
-9 + 4 = -5Negatiivisen luvun (-9) itseisarvo on suurempi.
-> Vastaus on negatiivinen.
-6 + 6 = 0Vastalukujen summa on nolla.

Harjoittele 🙂

Lisäharjoituksia