1.4 Sulkumerkit

Sulkumerkit muuttavat laskujärjestystä.

Muista välivaiheet!

Laskujärjestystä voi muuttaa sulkeilla. Sulkeissa olevat laskut lasketaan ensin.

(15 – 4) · 3 = 11 · 3 = 33

5 · (3 + 4) = 5 · 7 = 35

Pitkässä laskussa välivaiheet kannattaa kirjoittaa eri riveille:
7 + (18 – 2) : (3 – 1) – 11
= 7 + 16 : 2 – 11
= 7 + 8 – 11
= 15 – 11
= 4


Harjoittele 🙂Lisäharjoituksia