4.1 Lukujoukot

Reaaliluvut muodostavat lukusuoran.

Peruskoulussa lasketaan reaaliluvuilla.

Luvut voidaan jakaa joukkoihin eri tavoilla. Yksi tapa on sama kuin tämän kurssin osioissa:

  • Luonnolliset luvut N
  • Kokonaisluvut  Z
  • Rationaaliluvut Q
  • Reaaliluvut R
  • Luonnolliset luvut ovat 0, 1, 2, 3, …
  • Kokonaisluvut ovat … -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …
  • Rationaaliluvut ovat kaikki sellaiset luvut, jotka voi esittää murtolukumuodossa. Myös kaikki luonnolliset luvut ja kokonaisluvut ovat rationaalilukuja.
  • Reaaliluvut saadaan, kun mukaan otetaan vielä päättymättömät ja jaksottomat desimaaliluvut. Joillekin niistä on omat merkit, esim. . Kaikki edellä mainitut luvut ovat myös reaalilukuja.

Lukujoukot ovat sisäkkäisiä. Niitä voi kuvata kaaviolla:

Reaalilukujen ulkopuolelle jää vielä nk. kompleksiluvut. Niitä ei opiskella peruskoulussa.


Harjoittele 🙂