2.3 Itseisarvo

Luvun itseisarvo kertoo, kuinka kaukana luku on nollasta. Itseisarvo merkitään luvun ympärille kirjoitettavilla pystyviivoilla. Itseisarvo saadaan poistamalla luvun etumerkki.

Esimerkiksi luvun -5 itseisarvo merkitään |-5|. Itseisarvo on 5.
Itseisarvomerkit jätetään pois, kun itseisarvo otetaan.
|-5| = 5
|+5| = 5

Luvulla ja sen vastaluvulla on sama itseisarvo.
|-6| = 6
|6| = 6
|+6| = 6

Itseisarvot lasketaan ennen muita laskutoimituksia.
Jos itseisarvomerkkien sisällä on laskutoimitus, lasketaan se ensin.
|5| + |-2| = 5 + 2 = 7
|5 – 2| = |3| = 3

Harjoittele 🙂