8.2 Testi 2

Tee tehtävät vihkoon. Oikeat vastaukset löydät sivun lopusta.

1. Laske.
a)  13 – 27 =
b) -76 – 38 =
c) -15 – (-19) = 

2. Vertaile lukuja. Merkitse oikea epäyhtälömerkki < tai >.
a)  -9       8
b)  -(-6)       2
c)  4-5      -7+7

3.  Merkitse ja laske lukujen
a)  32 ja 4 erotus 
b)  3 ja -8 summa
c) 16 ja -2 osamäärän itseisarvo

4. Laske.
a)  -56 : (-7) =
b)  -5・9・2 =
c)  8・(-8) : 32= 

5. Laske. Merkitse välivaiheet.
a)  30 : (-6) + 4・2 =
b)  40 : (2 – 6)・6 =

6. Jaa luku alkutekijöihin.
a)  32 =
b)  90 =