5.3 Lisää haastetta

Jos lausekkeessa on sisäkkäisiä sulkumerkkejä, aloitetaan sisimmistä sulkeista. Sulkumerkkejä on kolmenlaisia:

  1. ( ) kaarisulut
  2. [ ] hakasulut
  3. { } aaltosulut

Laskuissa voidaan käyttää pelkkiä kaarisulkeita ( ). Jos käytetään erilaisia sulkeita, on sisimpänä kaarisulut, sitten hakasulut ja viimeisenä aaltosulut.

6 – [-49 : (28 – 3 · 7)]
= 6 – [-49 : (28 – 21)]
= 6 – [-49 : 7]
= 6 -[-7]
= 6 + 7
= 13

Itseisarvomerkit

Itseisarvomerkit muuttavat laskujärjestystä samalla tavalla kuin sulkeet.

|-10 – 2| · (3 – 5) · 4
= |-12| · (-2) · 4
= 12 · (-2) · 4
= -24 · 4
= -96

Harjoittele 🙂Lisäharjoituksia