8.1 Testi 1

Tee tehtävät vihkoon. Oikeat vastaukset löydät sivun lopusta.

1. Laske.
a)  4 – 9 =
b) -2 – 4 =
c) -5 + 1 = 

2. Vertaile lukuja. Merkitse oikea epäyhtälömerkki < tai >.
a)  5       8
b)  -6      4
c) 0      -7 

3.  Vastaa kysymyksiin.
a) Mikä on luvun -6 vastaluku?
b) Mikä on luvun +8 itseisarvo?
c) Mikä on luvun 3 vastaluku?

4. Laske.
a)  -3・9 =
b)  -5・(- 4) =
c)  20 : (-2) = 

5. Laske. Merkitse välivaihe.
a)  3 + 4・2 =
b)  -6 + 10 : 2 =

6. Jaa luku tekijöihin.
a)  25 =
b)  14 =
c)  49 =