6.2 Perustason ongelmatehtäviä

Esimerkki 1

Mikä on lukujen 14 ja 8 erotus?

Ratkaisu:
Erotus tarkoittaa vähennyslaskua (-).
Tee lauseke ja laske:
14 – 8 = 6
Vastaus: Lukujen 14 ja 8 erotus on 6.

Esimerkki 2

Kuinka paljon maksaa 3 kg omenoita, jos yksi kilo maksaa 2 €?

Ratkaisu:
1 kg maksaa 2 €.
3 kg maksaa kolme kertaa niin paljon.
Tee lauseke ja laske:
3 · 2 € = 6 €
Vastaus: 3 kg omenoita maksaa 6 €.

Esimerkki 3

4 kg appelsiineja maksaa 8 €. Kuinka paljon maksaa 7 kg appelsiineja?

Ratkaisu:
Laske ensin, kuinka paljon 1 kg maksaa.
8 € : 4 = 2 €
Yksi kilo maksaa siis 2 €.
Nyt voit laskea, kuinka paljon 7 kg maksaa.
7 · 2 € = 14 €
Vastaus: 7 kg appelsiineja maksaa 14 €.

Esimerkki 4

Lämpötila oli aamulla -5 °C. Päivän aikana lämpötila nousi 9 astetta. Kuinka paljon lämpötila oli iltapäivällä?

Ratkaisu:
Lämpötila nousi 9 astetta, joten aamun lämpötilaan pitää lisätä 9.
-5 + 9 = 4

Tilanteesta voi piirtää myös kuvan.

Vastaus: Iltapäivällä lämpötila oli +4 °C.

Harjoittele 🙂