7.3 Alkuluvut ja alkutekijöihin jako

Alkuluku on lukua 1 suurempi kokonaisluku, joka on jaollinen vain itsellään ja luvulla 1.
Ensimmäiset alkuluvut ovat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ja 29.

Alkutekijöihin jako tarkoittaa, että luku muutetaan kertolaskuksi, jossa kaikki tulon tekijät ovat alkulukuja.
Jaa luku 30 alkutekijöihin.
30 = 2 · 15 (jaettu tekijöihin)
= 2 · 3 · 5 (jaettu alkutekijöihin)
Nyt kaikki tulon tekijät ovat alkulukuja.
Luvut 2, 3 ja 5 ovat luvun 30 alkutekijät.

Alkutekijöihin jakoa voi kuvata puumallilla.

Harjoittele 🙂
Lisäharjoituksia ⭐