7.2 Tekijöihin jako

Tekijä tarkoittaa matematiikassa kokonaislukua, jolla toinen luku on jaollinen.
Esimerkiksi luku 4 on luvun 12 tekijä, koska 12 on jaollinen luvulla 4.

Kertolaskussa kerrottavia kutsutaan tulon tekijöiksi.
Esimerkiksi kertolaskussa 5 · 4 = 20 luvut 5 ja 4 ovat tulon tekijöitä.

Kun luku esitetään tekijöittensä tulona, sanotaan että luku on jaettu tekijöihin.
Esimerkiksi luku 24 voidaan jakaa tekijöihin monella tavalla:
24 = 1 · 24
24 = 2 · 12
24 = 3 · 8
24 = 4 · 6
Luvun 24 positiiviset tekijät ovat siis 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ja 24.

Luku 1 on kaikkien kokonaislukujen tekijä.
Luku on aina itsensä tekijä.
Luku on jaollinen myös tekijöidensä vastaluvuilla, mutta jos negatiivisia arvoja ei erikseen pyydetä, tarkoitetaan positiivisia tekijöitä.

Harjoittele 🙂