1.1 Aineen olomuodot

Kaikki ympärillämme olevat asiat (eläimet, kasvit, ihmiset, vesi, ilma, jne.) koostuvat aineista. Joitakin aineita esiintyy luonnossa runsaasti. Jotkut aineet ovat harvinaisia. Joitakin aineita voidaan valmistaa vain laboratoriossa. Jotkut aineet ovat tarpeellisia, jotkut taas vaarallisia.

Aineilla on erilaisia ominaisuuksia. Aine voidaan tunnistaa sen ominaisuuksien perusteella. Kemiassa tutkitaan aineiden ominaisuuksia.

Aineet voivat esiintyä eri olomuodoissa. Kolme tärkeintä olomuotoa ovat: kiinteä, neste ja kaasu.

kaasu (gas)neste (liquid)kiinteä (solid)Vesi esiintyy luonnossa kaikissa näissä olomuodoissa: