10.3 Emäkset

Emäs on aine, joka vastaanottaa vetyioneja. Natriumhydroksidi (NaOH) ja ammoniakki (NH3) ovat esimerkkejä emäksistä. Kun ammoniakki (NH3) liukenee veteen, se vastaanottaa vedeltä (H2O) vetyionin (H+), jolloin siitä muodostuu positiivinen ammoniumioni NH4+. Lisäksi muodostuu negatiivinen hydroksidi-ioni OH. Hydroksidi-ionit OH aiheuttavat liuoksen emäksisyyden.

ammoniakki+vesiammoniumioni+hydroksidi-ioni
NH3+H2ONH4++OH

Vesi voi toimia happona tai emäksenä.

  • Kun vesi reagoi emäksen kanssa, vesi on happo. Silloin vesimolekyyli luovuttaa vetyionin ja siitä muodostuu hydroksidi-ioni OH.
  • Kun vesi reagoi hapon kanssa, vesi on emäs. Silloin vesimolekyyli vastaanottaa vetyionin ja siitä muodostuu oksoniumioni H3O+.

Hydroksidi-ionit OH aiheuttavat liuoksen emäksisyyden.
Oksoniumionit H3O+ aiheuttavat liuoksen happamuuden.
Neutraalissa liuoksessa on yhtä paljon oksoniumioneja H3O+ ja hydroksidi-ioneja OH.