4.3 Reaktioyhtälö

Reaktioyhtälöllä kuvataan kemiallisia reaktioita. Reaktion lähtöaineet merkitään yhtälön vasemmalle puolelle ja reaktiotuotteet merkitään oikealle. Atomien lukumäärä säilyy reaktiossa samana.

Seuraavalla videolla esitetään magnesiumin palaminen.

Kun magnesium reagoi hapen kanssa, syntyy magnesiumoksidia. Kuvassa on esitetty magnesiumin palamisen reaktioyhtälö.


Harjoittele reaktioyhtälön tasapainottamista: