10.1 Happamuus

Liuoksen happamuus ilmoitetaan pH-arvon avulla.

  • Pienin pH-arvo on nolla.
  • Suurin pH-arvo on 14.
  • pH on 7: Aine on neutraali.
  • pH on alle 7: Aine on hapan.
  • pH on yli 7: Aine on emäksinen.


pH voi saada arvoja väliltä 0-14. pH-arvoja voidaan mitata pH-mittarilla tai pH-indikaattoripaperilla. Voit myös valmistaa pH-indikaattorin itse esimerkiksi punakaalista: http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-punakaali-indikaattoriTutki eri aineiden pH-arvoja. Valitse aine ja paina punaista nappia. Vie vihreä anturi liuokseen ja katso aineen pH-arvo.