6.1 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit kertovat aineiden vaarallisuudesta. Opettele kansainväliset varoitusmerkit.Katso videot varoitusmerkeistä ja vastaa videoilla oleviin kysymyksiin.

Välittömästi myrkyllinen

Vakava terveysvaara

Terveyshaitta / vaarallinen otsonikerrokselle

Ympäristölle vaarallinen

Räjähtävä

Syttyvä

Hapettava

Syövyttävä

Paineen alainen kaasu