8.2 Pääryhmät

Jaksollisessa järjestelmässä on kahdeksan pääryhmää. Pääryhmät ovat jaksollisen järjestelmän pystyrivit 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18.

Jaksollisen järjestelmän pääryhmät.

Jokaisen pääryhmän alkuaineiden atomeilla on aina yhtä monta ulkoelektronia. Pääryhmän viimeinen numero kertoo ulkoelektronien lukumäärän. Ensimmäisen pääryhmän alkuaineilla on yksi ulkoelektroni, toisen pääryhmän alkuaineilla kaksi ulkoelektronia, pääryhmän 13 alkuaineilla 3 ulkoelektronia jne. Pääryhmän 18 alkuaineilla on 8 ulkoelektronia eli niillä on oktetti. Poikkeuksena on helium (He), jolla on kaksi ulkoelektronia eli pikkuoktetti. Sivuryhmien alkuaineatomeilla on 1 tai 2 ulkoelektronia.

Ulkoelektronien lukumäärä määrittää saman pääryhmän alkuaineiden samankaltaiset kemialliset ominaisuudet.