9.2 Ionisidos

Ionisidos muodostuu metallin ja epämetallin välille. Metalliatomeilla on yleensä 1-3 ulkoelektronia ja se luovuttaa ne mielellään pois. Epämetalli puolestaan haluaa lisää elektroneja saavuttaakseen oktetin.

Metalliatomista tulee positiivinen ioni, koska se luovuttaa elektroneja. Positiivisen ionin yleisnimitys on kationi.

Epämetallista tulee negatiivinen ioni, koska se vastaanottaa elektroneja. Negatiivisen ionin yleisnimitys on anioni.

Erimerkkiset ionit vetävät toisiaan puoleensa ja syntyy ioniyhdisteitä. Ioniyhdiste on varaukseton. Ioniyhdisteitä kutsutaan suoloiksi.


Ioniyhdisteet nimetään metallin ja epämetalli-ionin nimien avulla. Ensin sanotaan metallin nimi ja sitten di-päätteinen ionin nimi, esimerkiksi natriumfluoridi.
Huom!
Happi-ionin nimi on oksidi ja rikki-ionin nimi on sulfidi.