5.1 Palamisreaktiot

Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa vapautuu energiaa. Energia havaitaan lämpönä ja valona. Palamisreaktiossa aine reagoi hapen kanssa ja muodostaa palamistuotteen. Palamistuotetta kutsutaan oksidiksi.

Palamisreaktioita on erilaisia. Hidas palaminen on sellaista, jossa ei ole liekkiä. Raudan ruostuminen ja ihmisen aineenvaihdunta ovat esimerkkejä hitaasta palamisesta.

Palamiseen tarvitaan aina riittävä lämpötila, palavaa ainetta ja happea. Eri aineilla on erilainen lämpötila, joka tarvitaan syttymiseen. Tämä lämpötila on aineen syttymispiste.

Tee videosta tiivistelmä vihkoosi.