10.2 Hapot

Happo sisältää aina vetyä (H). Hapot voidaan jakaa kahteen osaan: vahvat hapot ja heikot hapot.


Puhdas happo on molekyyliyhdiste. Kun happo liukenee veteen, se muodostaa ioneja. Hapot luovuttavat vetyioneja (H+). Vetyionissa H+ on vain protoni, koska vetyatomi on luovuttanut ainoan elektroninsa. Vesimolekyylit vastaanottavat vetyioneja ja muodostuu positiivisia oksoniumioneja H3O+. Liuos on sitä happamampi mitä enemmän liuoksessa on oksoniumioneja.

suolahappo+vesioksoniumioni+kloridi-ioni
HCl+H2OH3O++Cl