1.3 Puhdas aine ja seos

Kaikki aineet koostuvat pienistä osista, joita kutsutaan rakenneosiksi. Ne ovat niin pieniä, että niitä ei voi erottaa paljaalla silmällä.
Jos aine sisältää vain yhdenlaisia rakenneosia, se on kemiallisesti puhdas aine. Puhtaita aineita esiintyy luonnossa vain vähän. Puhtaita aineita ovat esimerkiksi kulta, sokeri, suola ja rauta.

kultasuolasokeri

Seos on aine, jossa on sekoittunut erilaisia rakenneosia. Suurin osa aineista on kahden tai useamman aineen seoksia. Seoksia ovat esimerkiksi maito, ilma, messinki ja käsivoide.

puhdas_aine
Puhdas aine
– sisältää vain yhdenlaisia rakenneosia.
Seos
– sisältää erilaisia rakenneosia.

Seos voi olla tasakoosteinen tai sekakoosteinen. Tasakoosteisessa seoksessa eri rakenneosat eivät erotu paljain silmin. Sekakoosteisessa seoksessa voidaan erottaa erilaisia rakenneosia. Esimerkiksi messinki on tasakoosteinen seos ja puuro on sekakoosteinen seos.
Tasakoosteisen aineen toinen nimitys on homogeeninen aine.
Sekakoosteisen aineen toinen nimitys on heterogeeninen aine.