2.2 Erotusmenetelmät

Kun halutaan erottaa aineita toisistaan, käytetään erilaisia erotusmenetelmiä. Tutustumme nyt seuraaviin erotusmenetelmiin: tislaus, haihdutus, suodatus, uutto ja linkous.

Tislaus

Tislauksella voidaan erottaa kaksi nestettä, joilla on eri kiehumispisteet.

Piirrä vihkoosi kuva tislauslaitteistosta. Kirjoita myös tislauslaitteiston osat.

Haihdutus

Haihdutuksella voidaan erottaa kiinteä liuennut aine liuoksesta. Liuotin haihtuu pois. Lämmittäminen nopeuttaa haihtumista.

Piirrä vihkoosi kuva haihdutuslaitteistosta. Kirjoita myös tarvittavien välineiden nimet.

Suodatus

Suodatuksella voidaan erottaa kiinteä aine ja neste. Suodattamiseen voidaan käyttää suodatuspaperia.

Piirrä vihkoosi kuva suodatuksesta ja nimeä tarvittavat välineet.

Uutto

Uuttamalla voidaan erottaa haju-, maku- ja väriaineita liuottimeen. Uuttamalla voidaan erottaa myös kaksi toisiinsa sekoittumatonta nestettä.

Piirrä vihkoosi kuva uuttolaitteistosta ja nimeä sen osat.

Linkous

Linkous eli sentrifugointi perustuu aineiden erilaiseen tiheyteen. Kun laite pyörii, kevyemmät aineet sinkoutuvat pois ja painavampi aine jää jäljelle.