7.3 Jaksot ja ryhmät

Jaksollisessa järjestelmässä alkuaineet on ryhmitelty myös ominaisuuksien mukaan. Jaksollisen järjestelmän vaakarivit ovat jaksoja ja pystyrivit ovat ryhmiä.

Saman jakson alkuaineilla on yhtä monta elektronikuorta. Jaksoja on yhteensä 7.
Ensimmäisen rivin (1. jakso) atomeilla on kaikilla yksi elektronikuori. Toisen rivin (2. jakso) atomeilla on kaksi elektronikuorta jne. Enimmillään alkuaineen atomilla voi olla 7 elektronikuorta (7. rivi eli 7. jakso).

Ryhmiä on yhteensä 18. Ryhmät 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 ovat pääryhmiä. Saman pääryhmän alkuaineiden atomeilla on yhtä monta ulkoelektronia. Ulkoelektronien lukumäärä on sama kuin pääryhmän viimeinen numero. Esimerkiksi pääryhmän 14 alkuaineiden atomeilla on kaikilla 4 elektronia uloimmalla elektronikuorella. Saman pääryhmän alkuaineilla on samankaltaisia kemiallisia ominaisuuksia.

Ryhmät 3-12 muodostavat sivuryhmät. Sivuryhmien atomeilla on yleensä 1 tai 2 ulkoelektronia. Sivuryhmien alkuaineita kutsutaan siirtymäalkuaineiksi.


Pääryhmille on annettu omat nimet:

Ensimmäinen pääryhmä ovat alkalimetallit. Vety ei kuulu alkalimetalleihin, mutta se on ensimmäisessä pääryhmässä, koska sillä on yksi ulkoelektroni. Alkalimetallit reagoivat kiivaasti.

Toinen pääryhmä ovat maa-alkalimetallit. Niillä on kaikilla kaksi ulkoelektronia.

Boori-, hiili-, typpi- ja happiryhmät on nimetty ryhmän ensimmäisen alkuaineen mukaan.

Pääryhmän 17 alkuaineet ovat halogeeneja. Ne reagoivat kiivaasti monien aineiden kanssa.

Viimeinen pääryhmä ovat jalokaasut. Niillä kaikilla on kahdeksan ulkoelektronia. Ne eivät reagoi juuri lainkaan muiden aineiden kanssa.