3.1 Atomimalli

Atomi

Kaikki ympärillämme oleva koostuu atomeista. Atomi on aineen rakenneosa. Atomit ovat hyvin pieniä. Niitä ei voi nähdä tehokkaallakaan mikroskoopilla. Nykyään tiedetään, että atomikaan ei ole pienin rakenneosa. Atomi muodostuu protoneista, neutroneista ja elektroneista.Atomin ydin koostuu protoneista ja neutroneista. Elektronit kiertävät atomin ydintä. Protoneilla on positiivinen sähkövaraus ja elektroneilla negatiivinen. Neutroneilla ei ole sähkövarausta.


Atomit ja molekyylit

Atomeja kuvataan erilaisilla atomimalleilla. Yksinkertaisiin niistä on pallomalli. Siinä yksi pallo kuvaa aina yhtä atomia.

Atomit voivat liittyä yhteen ja muodostaa molekyylejä. Kun kaksi atomia liittyy yhteen, syntyy kaksiatominen molekyyli. Esimerkiksi happikaasu muodostuu kaksiatomisista happimolekyyleistä.


Raahaa atomien ja molekyylien nimet oikeille paikoilleen.