4.2 Kemiallinen reaktio

Kemiallisessa reaktiossa aineet reagoivat keskenään ja muodostuu uusia aineita. Esimerkiksi ruuan pilaantuminen, raudan ruostuminen ja puun palaminen ovat kemiallisia reaktiota.

Seuraavalla videolla voit katsoa muutamia rajuja kemiallisia reaktioita. Älä kokeile kotona!

Kemialliset reaktiot voivat vapauttaa energiaa tai sitoa energiaa. Jos energiaa vapautuu, reaktio luovuttaa ympäristöön energiaa. Energian voi esimerkiksi tuntea lämpönä, nähdä valona tai kuulla äänenä. Tällaista reaktiota kutsutaan eksotermiseksi reaktioksi.

Jotkut reaktiot sitovat energiaa. Silloin ympäristö viilenee. Tällaisia reaktioita kutsutaan endotermisiksi reaktioiksi.

Eksoterminen reaktioEndoterminen reaktio
– luovuttaa energiaa– sitoo energiaa
– havaitaan lämpönä, valona tai äänenä– havaitaan ympäristön viilenemisenä
– esimerkiksi palaminen– esimerkiksi etikan ja leivinjauheen seos