Mitä kemia on?

Kemiaa on kaikkialla. Esimerkiksi lääkkeet, lannoitteet ja pesuaineet perustuvat kemiaan. Myös ruuanlaitossa tarvitaan kemiaa.

Kemia on laaja tieteenala. Kemia on luonnontiede. Muita luonnontieteitä ovat esimerkiksi biologia, fysiikka, maantiede ja tähtitiede.

Kemiassa tutkitaan aineita ja niiden ominaisuuksia. Kemiassa tehdään myös erilaisia kokeita laboratoriossa. Kemia on siis kokeellinen luonnontiede.

Videolla on esitetty yksi kemiallinen laboratoriokoe.

Opetussuunnitelma määrittää KE1-kurssin sisällöt:

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista ja atomin rakenteeseen sekä ioni- ja molekyyliyhdisteisiin. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Tutkitaan olomuotojen muutoksia. Tutustutaan kemian merkkikieleen. Tutkimisen taidoissa pääpaino on havainnoinnissa ja havaintojen esittämisessä.”